حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هزار و یک رایانه می باشد.
ایمیل:info@rayaneh724.com


دفتر مرکزی طراحی سایت و پشتیبانی :اصفهان-ملك شهر- خيابان مفتح - بين كوچه استقلال و آزادي - 1001 رايانه 724

تلفن تماس شركت : 03134205050
موبايل : 09132162706


صاحب امتیاز: خانم گلناری

كارشناس ارشد سايت و مديريت : سيدرضا نيجه
شماره حساب :6104337746991098 بانک ملت بنام سيدرضا نيجه